محور قزوین – بوئین زهرا بخشی از محور تهران – غرب کشور میباشد که نقش مهمی در ارتباط با مناطق غرب و همچنین کشور همسایه  عراق دارد.

از آنجائیکه احداث باند دوم محورهای اصلی و مواصلاتی کشور به صورت بزرگراه برای ایجاد امنیت ، آرامش ، رضایتمندی  و آسایش مردم شریف ایران یکی از اهداف و برنامه های مهم وزارت راه و ترابری میباشد ، لذا با توجه به کشاورزی پررونق دشت قزوین و وجود تاسیسات مختلف زیادی که در حاشیه راه موجود قرار دارد و همچنین با توجه به میزان ترافیک و عدم پاسخگویی محور موجود احداث باند دوم محور قزوین – بوئین زهرا بطول حدود 55 کیلومتر از اوایل سال 1379 در برنامه اجرایی وزارت راه و ترابری قرار گرفت و بهمین جهت از اواخر سال 1379 عملیات زیرسازی محور در 8 قطعه توسط اداره کل راه و ترابری استان قزوین به پیمانکاران محلی واگذار گردید که در نتیجه 16 کیلومتر آن از سمت قزوین در اواخر سال 1382 به بهره برداری رسید.

از اواخر سال 1383 باقیمانده عملیات اجرایی باند دوم حدفاصل کیلومتر 16 الی 600+46 و همچنین احداث دو باند بزرگ حدفاصل کیلومترهای 600+46 الی 000+55 به شرکت بنادر واگذار گردید.

هم اکنون قریب به 31 کیلومتر از مسیر حدفاصل کیلومترهای 000+16 الی 600+46 ( پایانه باربری الی روستای عصمت آباد) مورد بهره برداری قرارمیگیرد.

باند دوم دارای عرض 11 متر ، تعداد پلهای بزرگ 5 دستگاه به طولهای 18 الی 72 متر و  152 دستگاه پل و آبروی کوچک میباشد.