مطالعات مراحل اول و دوم آزادراه کمربندی شماره 2 باکو دارای 10 دستگاه پل خاص واقع در جمهوری آذربایجان